คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6 โรงเรียนหนองแค สรกิจพิทยา

ณ โรงเรียนหนองแค สรกิจพิทยา จังหวัดสระบุรี


4 February 2023

Scitech VRU