โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ณ สนามบาส


4 February 2023

Scitech VRU