โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ณ สนามบาส


26 September 2023

Scitech VRU