ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาวไลยอลงกรณ์สัมพันธ์กับนักศึกษาภาคพิเศษคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทย์ฯ


28 March 2023

Scitech VRU