กิจกรรม” จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ”ประจำเดือน กันยายน โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรตลอดจนนักศึกษา ทำการเก็บขยะ ทำความสะอาดสะพานลอยหน้าตลาดนวมิตร

สะพานลอยหน้าตลาดนวมิตร ปทุมธานี


27 November 2022

Scitech VRU