ลำดับ แผนงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย วันที่ประกาศ
1 คณะวิทย์ฯเข้าร่วมการแข่งขัน Young DESIGNER Contest 2020
03/ก.พ./2564
2 แผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2562
29/มิ.ย./2563
3 แผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2563
29/มิ.ย./2563