กิจกรรมอบรมการทำแซนวิส ดอกไม้จากธนบัตร พวงมะโหรต กระทงขนมปัง และวุ้นผลไม้ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งามวิถี ณ วังวิทย์ “งามวิถีไทย ไอเลิฟยู”

การประกวดทูตวัฒนธรรมเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย

การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 7

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขัน Young DESIGNER Contest 2020