สัญลักษณ์

สัญลักษณ์

โลโก้คณะวิทย์3 (1)

ดอกไม้ประจำคณะ

38230

ชื่อ การเวก
ชื่อวิทยาศาสตร์  Artabotrys hexapetalus (Linn.f.) Bhandari
ชื่อวงศ์ ANNONACEAE
ชื่อเรียกอื่น กระดังงางัว กระดังงาป่า หนามควายน้อย
ลักษณะ ไม้เถาเนื้อแข็ง ขนาดใหญ่ กิ่งก้านค่อนข้างเรียบ ผิวมัน บริเวณตรงข้ามใบมีมือเกาะแข็งลักษณะเป็นรูปตะขอโค้ง ใบ เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกัน รูปรี หรือ รูปขอบขนาน ปลายใบและโคนใบแหลม สีเขียวเข้ม ขอบใบเรียบ ดอก ออกเป็นช่อ จำนวน 1-5 ดอก มีขนาดใหญ่ ยาว 3.5-5 ซม. เมื่ออ่อนมีสีเขียว เมื่อแก่มีสีเหลือง กลีบเลี้ยงมี 3 กลีบ รูปสามเหลี่ยมขนาดเล็กสีเขียวปลายกลีบงอขึ้น กลีบดอกมี 6 กลีบ รูปรียาว เรียงเป็น 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ เกสรผู้จำนวนมาก เกสรเมียหลายอัน อยู่แยกกัน ผล รูปรีป้อมหรือรูปไข่กลับออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6-18 ผล ผลแก่สีเหลือง
การกระจายพันธุ์ นิยมปลุกทั่วไปทุกภาคตามหมู่บ้าน วัด และสองข้างทาง ขึ้นได้ดีในพื้นที่อากาศร้อนชื้น
ประโยชน์ เป็นไม้ดอกไม้ประดับให้ร่มเงา ให้ดอกตลอดปี มีกลิ่นหอมอ่อน ใช้ทำเครื่องหอม