ประชาสัมพันธ์ทุน

เอกสารประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

เอกสารทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม-บริษัทนานมี-จำกัด

เอกสารทุนการศึกษามูลนิธิชิน-โสภณพนิช

เอกสารทุนการศึกษาวันไหว้ครู-ปี 60

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

กองพัฒนา ว 641 ส่งรายชื่อตัวแทนนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสภานักศึกษา ปี60

กองพัฒนา ว 642 ปชส. นักศึกษาชายที่มีความประสงค์ผ่อนผันทหารกองประจำการ 61

สสว 524 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ 6 ส.ค. 60

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

งานประชาสัมพันธ์ ว.039 ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม ระบบการับนักศึกษาใหม่ TCAS

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. ปชส. การรับนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน ปี60

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เผยแพร่การรับสมัคร นักศึกษาร่วมแข่งขันโต้วาที

สกอ ปชส. ระเบียบในการรับสมัครนักศึกษา เข้าฝึกงาน โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

วท 318 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีที่ 4

ศูนย์ภาษา 128 ปชส.ให้นักศึกษาผ่านการอบรม TOEIC ได้รับสิทธิ์สอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำนักศิลปวัฒนธรรม 082 ขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เวียดนาม

กองพัฒนา 411 ขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม วไลยอลงกรณ์สัมพันธ์ 24 มิ.ย.60

วท 296 ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาปีที่ 4 ร่วมกิจกรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

งานวิชาศึกษาทั่วไป 117 ขออนุญาตให้นักศึกษาร่วมกิจกรรม GE Expo

งานหอพัก 43 เชิญเข้าร่วมโครงการทำบุญหอพักนักศึกษา ปี 59

ชมรม Eng Act Art ปชส. ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเทศกาลละคร VRU Theatre Festival

ศูนย์ภาษา 102 ขอความอนุเคราะห์ ปชส ให้นักศึกษาลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน ภาคปกติ 3-59

กองพัฒนานักศึกษา ว 311 ปชส. ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาเงินกู้ยืม

กองพัฒนานักศึกษา ว 312 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศและพัฒนานักศึกษาสู่อาชีพ ปี59

คณะมนุษย์ 475 ขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมงานควันหลงสงกรานต์ 19-20 เม.ย.60