ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

กองพัฒนา ว 641 ส่งรายชื่อตัวแทนนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสภานักศึกษา ปี60

กองพัฒนา ว 642 ปชส. นักศึกษาชายที่มีความประสงค์ผ่อนผันทหารกองประจำการ 61

สสว 524 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ 6 ส.ค. 60

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

งานประชาสัมพันธ์ ว.039 ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม ระบบการับนักศึกษาใหม่ TCAS

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. ปชส. การรับนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน ปี60

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เผยแพร่การรับสมัคร นักศึกษาร่วมแข่งขันโต้วาที

สกอ ปชส. ระเบียบในการรับสมัครนักศึกษา เข้าฝึกงาน โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา